Atrast ceļu līdz servisam

Garantijas apraksts:

Jaunām detaļām garantija 24 mēn.

Kondicioniera uzpildīšanai garantija 3 mēn. 

Restaurētiem kompressoriem un turbīnām garantija 12 mēn.

Restaurētām detaļām par izpildīto remontu garantija 6 mēn. 

Grantijas laikā diagnostika bez maksas.

Atmiņā esošo kļudu "nodzēšana" ir bez maksas.

Garantija darbojas un ir spēkā, ja klients par radušos problēmu nekavējoties ziņo servisam. Garantija zaudē spēku, ja: ir redzami mehāniski bojājumi, nav novērsti defekti (nomainītas detaļas, veikti papildus remonti), par kuriem klients ir brīdināts, garantijas laikā klients ir veicis papildus remontus (remontus mezglos, kuriem ir dota garantija) citā servisā vai pašrocīgi, neinformējot vecāko meistaru.

________________________________

Rezervē  sev izdevīgu servisa laiku!